CRM naudojimosi Taisyklės

Šios CRM online paslaugos naudojimosi Taisyklės ("TAISYKLĖS") reglamentuoja Jūsų naudojimąsi CRM paslauga. TAISYKLĖS reglamentuoja ir 60 dienų nemokamą naudojimąsi.

Turinys

Apibrėžimai

CRM paslaugos naudojimas

Mokesčiai ir Mokėjimai už Nupirktas Paslaugas

Nuosavybės Teisės

Konfidencialumas

Terminai ir Nutraukimas

CRM paslaugos akceptavimas

Garantijos

60 Dienų Nemokamas Naudojimas

Kitos sąlygos

Mūsų Rekvizitai

Apibrėžimai

"CRM online", tai internetinė paslauga, kuria sudaro pilnai paruošta darbui CRM aplinka neribotam Jūsų įmonės vartotojų skaičiui, duomenų talpinimas ir saugojimas serveryje.

"Verslo naujokas", tai įmonė kuri vykdo veikla nedaugiau kaip 2 metus nuo įmonės įregistravimo datos.

"Mūsų", "mes", "mus", reiškia CRM online paslaugos teikėją, kuris nurodytas skyriuje Mūsų rekvizitai.

"Jūs", "Jūsų", "Jums", reiškia jus ar bet kokį kitą asmenį kuris sutinka su šiomis Taisyklėmis ir naudojasi CRM online paslauga.

"Paslaugos interneto svetainė" - interneto svetainė kurioje yra teikiama paslauga – http://www.crmonline.lt

Grįžti į turinį

CRM paslaugos naudojimas

Mūsų atsakomybė. Mes turime 1) nemokamai suteikti pagalbą telefonu arba kitom ryšio priemonėmis, jeigu Jūs naudojatės mokamomis paslaugomis, 2) komerciškai pagrįstomis priemonėmis sudaryti paslaugos prieinamumą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę išskyrus a) planuotų prastovų laiką dėl techninio atnaujinimo (apie kurias turime pranešti nevėliau kaip prieš 24 val. ir kurios turi būti atliekamos nedarbo dienomis arba darbo dienomis (nuo 19:00 iki 6:00 Lietuvos laiku)) b) dėl aplinkybių kurių mes pagrįstai negalime įtakoti, tokių kaip nenugalimos jėgos (force majeure), interneto paslaugų teikėjo gedimų ar vėlavimų ir 3) teikti paslaugas vadovaujantis šiomis taisyklėmis ir kitais teisės aktai.

Jūsų atsakomybė. Jums draudžiama 1) sudaryti sąlygas naudotis paslauga ne Jūsų įmonės darbuotojams 2) parduoti, per-parduoti, nuomoti ar kitais būdais perduoti paslaugą 3) naudojantis paslauga saugoti ar platinti pažeidžiančią autorių teises, neteisėtą, informaciją ją platinti pažeidžiant kitų asmenų teises 4) naudotis CRM sistema pabloginant jos veikimą 5) bandyti neteisėtai naudotis paslauga.

Paslaugos apribojimai. Paslauga gali turėti įvairių apribojimų, tokių kaip vieta el. laiškams, dokumentams bei kitai informacijai talpinti - iki 20 GB ir kt. Apie paslaugos apribojimus mes informuojame atskirai.

Grįžti į turinį

Mokesčiai ir Mokėjimai už Nupirktas Paslaugas

Minimalus paslaugos teikimo laikotarpis yra 1 (vienas) kalendorinis mėnuo. Paslaugos kaina yra nurodyta Paslaugos interneto svetainėje. Už paslaugas Jūs turite sumokėti iš anksto pagal pateiktą išankstinę sąskaitą. Išankstinę sąskaitą mes atsiunčiame el. paštu nevėliau kaip 15 dienų likus iki apmokėto laikotarpio pabaigos. Jeigu laiku nesumokėsite už paslaugą, Paslaugos teikimas bus automatiškai sustabdytas. Paslaugos teikimas bus atnaujintas tik kai Jūs pilnai sumokėsite už Paslaugą bei kitas susijusias paslaugas. PVM sąskaitas faktūras mes išrašome už paslaugas paskutinę mėnesio dieną, sąskaitas el. paštu atsiunčiame nevėliau, kaip iki kito mėnesio 10 kalendorinės dienos.


Grįžti į turinį

Nuosavybės Teisės

Visos nuosavybės teisės priklauso mums. Jums nėra suteikiamos jokios nuosavybės teisės išskyrus tas kurios aiškiai nurodytos šiose TAISYKLĖSE.

Nuosavybė Jūsų duomenų. Pagal šias TAISYKLES tik Jums priklauso visos nuosavybės teisės į Jūsų suvestus duomenis.

Grįžti į turinį

Konfidencialumas

Jūsų asmeninė informacija yra neperduodama trečiosioms šalims ir yra naudojama tik paslaugos vykdymui užtikrinti. Jūsų informacija gali būti skleidžiama tik prieš tai gavus iš Jūsų sutikimą arba Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.

Grįžti į turinį

Terminai ir Nutraukimas

Sutikimas su šiomis TAISYKLĖS įsigalioja nedelsiant kai Jūs paslaugos užsakymo formoje, paspaudžiate (pažymite) langelį ties nuoroda į šias TAISYKLES (Su paslaugos naudojimosi taisyklėmis susipažinau ir sutinku). Atsisakyti paslaugos teikimo Jus galėsite bet kuriuo metu, nėra jokių Jūsų įsipareigojimų naudotis paslauga tam tikrą laikotarpį.

Grįžti į turinį

CRM paslaugos akceptavimas

Paslaugos užsakymo formoje, paspausdami (pažymėdami) langelį ties nuoroda į šias TAISYKLES (Su paslaugos naudojimosi taisyklėmis susipažinau ir sutinku) reiškia, kad Jūs sutinkate su šiose TAISYKLĖSE nurodytomis visomis sąlygomis.

Norėdami sutikti su šių TAISYKLIŲ sąlygomis Jūs privalote turėti visas teises atstovauti Jūsų nurodytai įmonei. Jeigu Jūs neturite visų teisių atstovauti savo įmonei ar nesutinkate su šiose TAISYKLĖSE nurodytomis sąlygomis Jūs privalote nesutikti su šiomis taisyklėmis ir nesinaudoti mūsų paslaugomis.

TAISYKLĖS galioja tarp Jūsų ir mūsų nuo Jūsų sutikimo su jomis datos.

Grįžti į turinį

Garantijos

Jūsų duomenys yra papildomai saugomos atsarginėse kopijose, kurios yra daromos vieną kartą per dieną 7 (septynias) paskutines dienas.

Grįžti į turinį

60 Dienų Nemokamas Naudojimas

Mes suteikiame teisę naudotis paslauga nemokamai iki a) nupirktos paslaugos teikimo pradžios datos, b) neilgiau nei 60 kalendorinių dienų nuo Jūsų sutikimo su šiomis TAISYKLĖMIS dienos.

Jeigu Jūs toliau nenaudosite mokamomis paslaugomis, pasibaigus nemokamam paslaugų teikimui visi Jūsų suvesti duomenys ir atlikti nustatymai nebus saugomi. Nemokamo paslaugu teikimo metu, šiose TAISYKLĖSE nurodytos garantijos yra netaikomos.

Grįžti į turinį

Kitos sąlygos

Jums gali būti neteikiamos paslaugos jeigu Jūs esate mūsų tiesioginis konkurentas išskyrus jeigu mes esame Jums raštu pateikią sutikimą, kad Jums gali būti teikiamos mūsų paslaugos. Jums gali būti neteikiamos paslaugos jeigu Jūsų tikslas yra stebėti jų prieinamumą, atlikimą, funkcionalumą ar kitais konkuravimo tikslais.

Mes pasiliekame teisę vienašališkai keisti TAISYKLES, apie pasikeitimą pranešus el. paštu prieš 60 dienų nuo naujos TAISYKLIŲ redakcijos įsigaliojimo. Jeigu Jūs nesutinkate su naują TAISYKLIŲ redakcija, Jūs galite atsisakyti paslaugos teikimo.

Grįžti į turinį

Mūsų Rekvizitai

Įmonės pavadinimas Verticus, UAB
Įmonės kodas 301160555
PVM mokėtojo kodas LT100003563514
Smolensko g. 6-414, 03201 Vilnius
Tel.: +370 5 2762176
Faks.: +370 5 2031001
El. paštas: info@verticus.lt
Bankų sąskaitos:
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Sąskaita LT47 7044 0600 0617 8540
AB "Swedbank"
Banko kodas 73000
Sąskaita LT24 7300 0101 0419 5957
Grįžti į turinį